Annual No.17: Winners & Honorable Mentions

Merit

Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun

Professional Show : Posters

title: Bulan

designers: Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun

flipermag.com/2020/05/26/bulan

Illustration by Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun Illustration by Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun Illustration by Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun Illustration by Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun Illustration by Chiu Yu-Chen, Lee Ya-Yuan, Wu Yi-Chan, Hsu Hsiao-Hui, Hung Chia-Yu, Huang Zhi-Yun